Aikuiset

Tarkempaa tietoa kevään 2016 toiminnasta päivitetään vuoden alussa.

Joulun ajan tapahtumista löydät nyt ajankohtaiset toiminnat.

 

 

Tietoa hiljaisuuden retriiteistä:

Hiljaisuuden retriitti on lepopaikka ja hiljentymisen mahdollisuus, joka hoitaa ihmistä monella tasolla. Niin keho kuin mieli saavat rauhaa, tilaa ja uutta voimaa. Mietiskely on mahdollista, ulkoiluun aikaa; saattaa kuulla, mitä ajattelee. Omat tunteet ja kokemukset muovautuvat rukoukseksi.
Retriitti tarkoittaa sivuun vetäytymistä. Retriitissä jäämme hetkeksi pois tutusta ympäristöstä ja totutusta päiväjärjestyksestä kuunnellaksemme omaa sisäistä – ja Jumalan – puhetta meille. Retriitti on sinua varten valmistettu viikonloppu, jossa saat levätä toisten retriittivieraiden kanssa, mutta vailla sosiaalisuuden paineita. Siellä päivää rytmittävät rukoushetket, ruokailut, lepo ja ulkoilu – omia tarpeitasi kuunnellen.
Hiljaisuuden retriitti on mahdollisuus
Nimitys ’hiljaisuuden retriitti’ kertoo olennaisen piirteen kokoontumisen luonteesta. Se ei ole suoritus eikä koulutusta vaan mahdollisuus. Retriitin päiväohjelmaan kuuluvat tavallisesti ehtoollisen vietto, hetkirukoukset sekä ohjattu hiljainen rukoushetki ja lyhyt virikepuhe jostakin hiljaisuuden viljelyyn liittyvästä aiheesta.
Osanottajat sitoutuvat keskinäiseen hiljaisuuteen. Heillä on kuitenkin mahdollisuus varata keskusteluaika retriitin ohjaajalta hiljaisuuden esiin nostamien asioiden käsittelyyn tai ripittäytymiseen. Tärkeitä retriitin elementtejä ovat myös yhteiset ateriat sekä liikkuminen luonnossa.
Hiljaisuuden retriitin keskeistä periaatetta kuvaa hyvin Markuksen evankeliumin kertomus Jeesuksen ja hänen opetuslastensa päätöksestä etsiä hiljaisuutta ja rauhaa kiireen ja ihmispaljouden keskellä (Mark. 6:30-34). Heidän ympärillään oli niin paljon tulijoita ja menijöitä, ettei heillä ollut aikaa edes syömiseen. Tässä tilanteessa Jeesus sanoo opetuslapsilleen: ”Tulkaa yksinäisyyteen ja autioon paikkaan, ja levähtäkää vähän.”
Levähtäkää vähän – armon varassa – läsnäolon salaisuutta kuunnellen!
Retriiittikalenteri, ks. : http://www.hiljaisuudenystavat.fi/retriitit/retriitti-ja-tapahtumalista

Lähimpänä retriittejä järjestävät esim. Kotkan seurakunnat: ks:  http://www.kotkanseurakunnat.fi

vt. kirkkoherra
Puistokuja 9 as 5
07970 RUOTSINPYHTÄÄ