Seurakunnat mukana tietosuojassa

29.5.2018 16.08

Paikalliset seurakunnat ja kirkko ovat mukana tietosuojan turvaamisessa.

 

 

 

Emme esimerkiksi lähetä sähköpostilla henkilökohtaisia tietoja. Kaikki listaukset osallistujista leireille ja matkoille säilytetään asiamukaisesti eikä niitä koskaan luovuteta ulkopuolisille tai muuhun tarkoitukseen.

Jokaisella on oikeus tietää, millä listoilla hänen nimensä esiintyy ja sitä voi halutessaan tiedustella. Tietoja kerätään vain sen verran kuin on välttämätöntä ja tiedot hävitetään, kun niiden käyttöön ei ole enää mitään perusteltua aihetta.

Seurakunnan jäsenreristeristä ei luovuteta tietoja  kuin asianomaisille itselleen ja niille, joilla on laillinen peruste siihen.

Seurakunnilla on luettelo kaikista niiståä listoista, joilla jäsenten tai osallistujien henkilötietoja on.

« Uutislistaukseen