Kirkko ja seurakunnat mediassa


Mediaseurannan toimittaa M-Adaptive by M-Bain.

Pipliaseura

Pipliaseura tuo toivoa tähän päivään ja luo uskoa tulevaisuuteen – myös niille, jotka ovat kaikkein heikoimmassa asemassa.

Pipliaseuran työn kautta

  • tavoitetaan ihmiset heidän omalla kielellään
  • luodaan pohja luku- ja kirjoitustaidolle
  • vaikutetaan syrjiviin asenteisiin
  • herätetään mielenkiintoa Raamattua kohtaan

Pipliaseura on osa Yhtyneiden Raamattuseurojen verkostoa, joka toimii yli 200 maassa tai alueella. Kansainvälisesti työn tekevät paikalliset pipliaseurat, joiden työntekijät tuntevat paikalliset olosuhteet ja yhteistyökumppanit sekä puhuvat paikallista kieltä äidinkielenään. Suomessa Pipliaseura toimii ekumeenisella pohjalla. Pipliaseura on myös Suomen vanhin kirjankustantaja.

TEKOJA, JOTKA TUOVAT TOIVOA TÄHÄN PÄIVÄÄN
SANOJA, JOTKA LUOVAT USKOA TULEVAISUUTEEN

 

www.piplia.fi